Regulamin

Regulamin przewozów

kreska
 1. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy przewozu oraz przyjęcie umownych warunków przewozu.
 2. Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest dzień przed wyjazdem poprzez sms i telefonicznie w godzinach 10-12.
 3. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.Płatność odbywa się po wykonanej usłudze.
 4. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na 48 godzin przed planowaną datą przejazdu.
 5. Nasza firma oferuje zniżki dla dzieci do 10 lat 30% od 11lat do 16 lat 20% (fotelik we własnym zakresie).
 6. Nie ma możliowsci przewożenia dzieci na kolanach.
 7. Bezpieczna podróż tylko z zapietymi pasami (wyjątek kobieta w widocznej ciąży lub z zaświadczeniem).
 8. W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 9. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu. Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.
 10. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku gdy pasażer:
  - nie przestrzega warunków umowy o przewóz
  - znajduje się w stanie nietrzeźwym
  - zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
  - nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
  - dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
 11. Pasażer ma obowiązek zachowywania się w sposób nie utrudniający podróży innym pasażerom.
 12. Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
 14. Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 3 sztuki bagażu - dwie sztuki bagażu podstawowego oraz jedną sztukę bagażu podręcznego.
 15. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Większa ilość bagażu powinna być zgłaszana w biurze podczas rezerwacji.
 16. Przewóz zwierząt w pojazdach przewoźnika jest zabroniony.
 17. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.
 18. Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu .
 19. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.
 20. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł na rzecz kosztów czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.).
 21. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 22. Do przewozu osoby niepełnoletniej wymagane jest upoważnienie - Pobierz, wydrukuj i podpisz upoważnienie
 23. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.
 24. Wszelkie skargi i zażalenia przewoźnik przyjmuje w przeciągu 7 dni od dnia przejazdu.
 25. Decydując się na przejazd akceptujesz warunki regulaminu.